Adrian Sommeling

Evolutionaire
marketing

Door inzicht te hebben in hoe ons brein vanuit een evolutionair oogpunt naar zekerheid en veiligheid verlangt, en door kennis van de mentale mechanismen en sociale gedragingen die hieruit voortkomen, kunnen we op een uiterst krachtige wijze zowel bewust als onbewust communiceren met consumenten. Dit stelt ons in staat hun vertrouwen te winnen en hen te motiveren tot het gebruik van onze diensten of producten.

Om de sociale gedragingen en mentale mechanismen te begrijpen is het  bewust zijn en kennis hebben van de volgende vijf punten essentieel:

De invloed van het brein

Ons brein functioneert als de centrale regelaar die ons in leven houdt, een taak die aanzienlijk veel energie vereist. Om deze functie zo efficiënt mogelijk uit te voeren, heeft het brein diverse mechanismen en processen ontwikkeld. Kennis van deze mechanismen is essentieel.
lees verder

De invloed van de groep

De mens heeft altijd in stammen geleefd, doorgaans bestaande uit 100 tot 150 personen. Zonder de groep zou de mens niet lang overleven. Lichamelijke processen, zoals het vrijkomen van het hormoon oxytocine (ook wel het ‘knuffelhormoon’ genoemd), en veel van onze sociale gedragingen zijn dan ook gericht op het behoud en versterken van de groep
lees verder

De invloed van de natuur

De mens heeft 99% van de tijd dat hij bestaat in de natuur geleefd. Alle mutaties en veranderingen hebben in die omstandigheden plaatsgevonden en ons lichaam en brein is daar dan ook voor geoptimaliseerd.
lees verder

De invloed van stress

Je hebt misschien wel eens gehoord van het vecht- of vluchtsysteem. Dit is een complex van diverse fysiologische reacties, aangestuurd vanuit ons brein, dat ons in staat stelt snel te reageren wanneer er gevaar dreigt. Interessant is dat dit systeem niet alleen geactiveerd wordt in acute noodsituaties, maar ook bij verschillende gradaties van stress. Dit beïnvloedt op opmerkelijke wijze onze manier van handelen in het dagelijks leven.
lees verder

De Gestaltwetten

Om effectief te communiceren met de consument is niet alleen kennis van de sociale gedragingen en psychologische mechanismen onontbeerlijk, maar van groot belang is ook hoe je deze visueel presenteert op een dusdanige manier, dat deze het beste aan komt bij de consument. De Gestaltwetten of ook wel de Gestaltprincipes genoemd, zijn hier in zeer belangrijk. Deze wetten zorgen ervoor dat de boodschap zo makkelijk mogelijk door de consument verwerkt kunnen worden.
lees verder

Ontdek hoe mijn inzichten jou verder helpen als

weetjes en inzichten
Hoe we samen
te werk gaan

Ken
je
mij?

Na een grondige analyse van jouw bedrijf, product of dienst, werken we samen aan het optimaliseren van jouw merk. We gaan zorgen voor eenvoud, consistentie en vertrouwen. Hiermee creëren we een basis om jouw doelgroep nog effectiever te bereiken. Mijn expertise in menselijk gedrag, emoties, fotografie en vormgeving stelt me in staat om je op alle vlakken te adviseren. Deze unieke combinatie van creativiteit en kennis die ik heb, helpt jouw onderneming effectiever te communiceren, innovatief te denken, en het vertrouwen van klanten te winnen. Dit creëert een natuurlijke voorkeur voor jouw merk en je producten of diensten.

Ik streef ernaar om jou en jouw mensen de inzichten te geven die nodig zijn. Ik help ze om weetjes om te zetten in inzichten, zodat ze deze kennis langdurig en overal kunnen toepassen.

Met een carrière die begon in 1988, ben ik een ervaren professional in reclame en grafisch ontwerp. Ik heb expertise in marketing en fotografie, en ben erkend voor mijn vaardigheden in fotomanipulatie en succesvolle rol als freelance creative director. Ik heb uitgebreide ervaring in het onderrichten van marketingteams en het aansturen van projecten.

Lees verder

In de afgelopen zes jaar heb ik mijn expertise verder uitgebreid door een stap verder te gaan in mijn ontwerpwerk. Ik heb mij verdiept in de evolutionaire psychologie en biologie, om zo een dieper inzicht te krijgen in de menselijke natuur en gedrag. Deze kennis stelt mij in staat om op een dieper niveau te communiceren en te verbinden met mensen. Mijn primaire focus is hierbij het creëren van een sterk gevoel van vertrouwen en verbondenheid bij consumenten, in een dienst, winkel, bedrijf of product. Deze benadering heeft mij niet alleen geholpen om meer impactvolle en resonante ontwerpen te creëren, maar ook om effectiever te communiceren met ondernemers, bedrijven en marketingteams in het realiseren van hun doelen.

Referenties