Adrian Sommeling

Het creëren van meer waarde zonder het product te veranderen.

Branding is niet alleen een kwestie van hoe iets eruitziet; het gaat vooral om hoe het voelt. Maar interessant genoeg, die gevoelens zijn niet altijd gelijk. Ze kunnen sterk variëren afhankelijk van de context waarin we een product zien en hoe het aan ons wordt gepresenteerd. Stel je voor, dezelfde tas getoond in een luxe boetiek versus op een eenvoudige marktkraam. De setting verandert je perceptie, en daarmee de emotionele waarde die je aan de tas toekent.

Dit fenomeen hangt samen met wat bekend staat als het ‘schemafilter’. Ons brein gebruikt schema’s – een soort mentale sjablonen – om nieuwe informatie snel te verwerken en te categoriseren op basis van eerdere ervaringen. Dit schemafilter helpt ons om de wereld om ons heen efficiënt te interpreteren, maar het beïnvloedt ook hoe we producten waarnemen en waarderen. Wanneer een product in een bepaalde context wordt geplaatst, activeert dit bepaalde schema’s, die op hun beurt onze perceptie van dat product kleuren. Dit kan betekenen dat hetzelfde product in verschillende omgevingen anders wordt ervaren, niet vanwege het product zelf, maar vanwege de verschillende schema’s die worden geactiveerd.

Ter demonstratie hoezeer de omgeving waarin een product presenteerd wordt van invloed is op zijn waarde, swipe deze afbeelding naar links. Maar voordat je dit doet, hoeveel schat je de waarde van deze tas?
En nu? Hoeveel schat je de waarde nu in van deze tas?
En verbaas je. Zie hoezeer de waarde van de tas veranderd is, terwijl de tas onveranderd is. En toch, in jouw ogen meer waard geworden.

Voor merken betekent dit dat ze niet alleen aandacht moeten besteden aan het product zelf, maar ook aan hoe en waar het wordt gepresenteerd. Door te spelen met de context en presentatie kunnen ze beïnvloeden welke schema’s bij consumenten worden geactiveerd en daarmee de emotionele en waargenomen waarde van hun producten sturen.

En hier komt de ware kracht van branding naar voren. Het overstijgt de simpele esthetiek door diep in te grijpen op onze psychologische processen, onze percepties en verwachtingen. Door strategisch gebruik te maken van het schemafilter en de omgeving, kunnen merken een veel diepere emotionele connectie met hun publiek opbouwen. Het gaat er niet alleen om dat producten worden gezien, maar dat ze worden ervaren op een manier die resoneert op een persoonlijk niveau. Zo transformeert effectieve branding een merk van iets dat we zien in iets dat we voelen, waardoor het niet alleen wordt waargenomen, maar echt beleefd.